Beschrijving van de stukken die we op  26-06-2022 speelden

Ludwig van Beethoven OUVERTURE EGMONT

In 1810 voltooide Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) muziek bij het treurspel dat  Johann Wolfgang von Goethe in 1788 schreef over het leven en heldendaden van de Nederlander Graaf van Egmont (1522 – 1568). In de periode vlak voor het begin van de tachtigjarige oorlog was Egmont generaal en staatsman in de Nederlanden.  Als overtuigd katholiek keurde hij de beeldenstorm van 1566 af. Hij zwoer trouw aan Philip II, de Spaanse koning. Ondanks zijn onschuld werd hij gevangen genomen en onthoofd. De dood van Egmont leidde tot veel protesten en afkeer van de Spanjaarden.  Onmiskenbaar Beethoven zo klinkt de Egmont ouverture, het openingsstuk en meest gespeelde onderdeel uit de complete toneelmuziek.  De ouverture, krachtig en explosief, is nog geheel in de trant van de vermaarde vijfde symfonie welke Beethoven in 1808 componeerde. De toneelmuziek bij Egmont, opus 84, bestaat uit tien delen maar wordt zelden integraal uitgevoerd. De ouverture blijft de topper! De kunstcritici waren lovend over het werk.

Mozart, SINFONIA CONCERTANTE KV 297b in Es- groot, voor blaaskwartet en strijkorkest (plus hobo’s en hoorns)

In 1778 componeerde Mozart dit werk met 4 blazers als solisten: fluit, hobo, hoorn en fagot. De originele versie hiervan is verloren gegaan. Later kwam het werk tevoorschijn met een gewijzigde instrumentatie, namelijk voor hobo, klarinet, hoorn en fagot. Het KOS  heeft er in de uitvoering van vandaag nog weer een variatie op toegepast: de hobo is vervangen door de fluit. Dit wordt overigens wel vaker gedaan. Het enige wat u nu hoeft te doen, is genieten van de prachtige combinatie fluit, klarinet, hoorn en fagot, met als extra bijzonderheid dat onze dirigent Henk de Graaf zelf de klarinetpartij speelt. De overige drie solisten zijn spelers uit het orkest.

Charles Gounod (1818-1893), SYMFONIE NR. 1 in D- groot

Deze symfonie behoort tot het vroege orkestwerk van Gounod (1851). Verder heeft hij heel veel kerkelijke werken gecomponeerd (missen, koralen, motetten). De grootste verdienste van Gounod is dat hij een echt Franse muziekstijl heeft ontwikkeld (los van de Duitse en de Italiaanse), die erg in de smaak viel bij componisten als Saint -Saëns, Debussy en Ravel. Zijn composities kenmerken zich door een elegante stijl met zangerige melodieën.

Programma van 2022

In onderhoud.

Deel deze pagina