Recente info

TOELICHTING 

Op de dagen waarop er dubbele repetities zijn - elk van anderhalf uur – is er een kwartier ingeruimd voor de wissel tussen strijkers en blazers. Het is belangrijk voor de eerste groep om op de aanvangstijd ook echt klaar te zitten, en ook snel in te pakken en weg te gaan, opdat de tweede groep ook op tijd kan beginnen. Dit alles met inachtneming van de coronamaatregelen zoals we deze tot nu toe hebben toegepast.  In het celloconcert van Tartini spelen, behalve de strijkers, ook de twee hoorns mee; ook zit er een harpsicord- partij in. We kunnen eventueel afspreken dat de hoornisten halverwege bij de strijkersrepetitie aanschuiven.  Er staan reservedagen ingepland i.v.m. diverse onzekere factoren. Als het mogelijk is, wil je dan die data ook in je agenda noteren?

Protocol KNMO (1)

Mededelingen betreffende de repetities

Coronabeleid:

De repetitieruimte is de zaal van “De Drie Eiken” aan het Dorpsplein in Soesterberg. De zaal is groot genoeg om met inachtneming van de Coronaregels van het KNMO te kunnen repeteren. De zaal heeft recentelijk een upgrade in het ventilatiesysteem gehad waarbij voldoende ventilatie aanwezig is, ook bij gesloten ramen en deuren. Die mogen dan dus ook niet open. Het systeem werkt met constante toevoer van verse buitenlucht, er treedt dus geen recirculatie op.

Geef elkaar bij binnenkomst en vertrek voldoende ruimte (minimaal 1,5 meter) om ordelijk achter elkaar de ruimte in en uit te lopen. Het halletje voor de zaal en de entreehal zijn twee bottlenecks, waar we niet moeten blijven hangen. Loop dus zo snel mogelijk naar je zitplaats en blijf daar.

Verder nog een paar punten op een rij:

-Laat de stoelen staan waar ze staan.

De stoelen zijn vooraf zo opgesteld dat de voorgeschreven afstand gehandhaafd blijft.

-Handen desinfecteren bij binnenkomst is verplicht.

-Neem zelf iets te eten en of te drinken mee. Helaas kunnen wij niets aanbieden in de pauze.

-Heen en weer lopen mag alleen voor toiletbezoek.

-Iedereen gebruikt een eigen lessenaar en eigen bladmuziek. Er kan dus geen lessenaar en bladmuziek gedeeld worden zoals voorheen door de violisten.

-De blazers nemen zelf een doekje mee voor het opnemen van condensdruppels.

-Namens het bestuur is Oscar verantwoordelijk voor de regels en de handhaving ervan. Met vragen kunnen we bij hem terecht.

In de bijlage zit het protocol dat Oscar heeft gemaakt. Tevens voeg ik het protocol dat de KNMO heeft opgesteld nogmaals toe.

 Ik realiseer mij dat pessimisme of teleurstelling op de loer kan liggen. Laten we met z'n allen proberen de liefde voor de muziek en de verbondenheid met elkaar vast te houden en waar nodig weer te herstellen na deze lange periode waarin we elkaar niet hebben gezien en niet hebben samengespeeld. Laten we er een mooie tijd van gaan maken!

Tot zondag!

Hartelijke groeten van Judith, namens het bestuur

Brief bestuur 23 augustus

Beste allemaal!

We gaan weer starten!!! 

We hebben een ruimere repetitielokatie geregeld, nl De Drie Eiken (Dorpsplein 18, Soesterberg 14.00-16.30 uur), zodat we ons aan de coronamaatregelen kunnen houden. 

Zondag 6 september hopen we jullie allemaal weer in goede gezondheid te ontmoeten! 

Oscar is aangesteld als onze corona- coördinator, hij zal zich de komende tijd bezighouden met de praktische uitwerking van het protocol dat de KNMO heeft afgegeven voor orkesten. Wij zijn verplicht om ons aan dit protocol te houden en Oscar zal dit proces in gang zetten en bewaken. Voorafgaand aan de eerste repetitie krijgt iedereen informatie over de gang van zaken mbt de coronamaatregelen. Wat wel alvast handig is om te weten is dat ieder zijn/haar eigen muziek en muziekstandaard dient te hebben en gebruiken, dit natuurlijk i.v.m. de voorgeschreven afstand tussen personen. Vooral voor sommige strijkers vraagt dat even aanpassen. Willen jullie er zelf voor zorgen dat dit op de eerste repetitie geregeld is? 

Marjanne heeft aangegeven het bestuur te willen ondersteunen als (tijdelijke) secretaris, hier zijn wij enorm dankbaar voor. Voor de komende ALV zal de samenstelling van het bestuur op de agenda staan. De huidige samenstelling is: Rian:voorzitter, Judith:interim-voorzitter, Marjanne: algemeen bestuurslid/secretaris, Kees: penningmeester, Oscar: secretaris/algemeen bestuurslid.

De Algemene Leden Vergadering zal gehouden worden op zondag 1 november a.s. aan het eind van de repetitie. We zullen de tijd iets aanpassen zodat het niet al te laat wordt. 

 Vanaf nu willen we alle e mailcorrespondentie via een algemeen e mailadres laten lopen. Het verzoek is om voortaan alleen nog naar bestuur.kos@gmail.com te mailen als je het bestuur wilt mailen. Alle bestuursleden hebben toegang tot dit account en zullen regelmatig de inhoud checken.

Ons voornemen is vooralsnog om het geplande concert van november door te laten gaan.

De datum is verzet naar een dag later, dus zondagmiddag 22 november. Dit heeft met de locatie te maken, we gaan gebruik maken van de Wilhelminakerk in Soesterberg.

 In de bijlage vinden jullie het aangepaste repetitierooster met als datum 3 augustus, eerdere versies zijn niet meer geldig. Kijk goed en vergelijk het met je agenda want er is een aantal wijzigingen.

De tijden zijn op de zaterdagen anders dan op de zondagen, ook dit is goed om even alert op te zijn. Op verzoek van Henk is er een extra strijkersrepetitie ingelast. Onderaan het schema staat een toelichting en de adressen.

Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid de zomer is doorgekomen en we zien ernaar uit om jullie weer te ontmoeten en samen weer muziek te gaan maken!

Hartelijke groeten van Rian, Marjanne, Kees, Oscar en Judith

Nieuw repetitielokaal vanaf 1 september 2020

 SWOS ruimte Drie Eiken te Soesterberg

 

 

 

 

 

 

Brief bestuur 30 maart 2020

Beste leden, dirigent en gastmusici,

Allereerst moet me even van het hart dat ik jullie allemaal en het samen muziek maken wel mis! Maar er komen andere/betere tijden dus dan gaan we weer samen muziek maken!

De richtlijnen van het RIVM bepalen dat we zoals het er nu uitziet niet repeteren tot en met 1 juni. We gaan er voorlopig vanuit dat we 21 en 28 juni kunnen repeteren. Ik wil iedereen aanmoedigen om thuis wel lekker muziek te blijven maken, dat is goed voor de gezondheid van ons muzikanten:)

 Het concert van zondag 5 juli hebben we moeten afzeggen omdat het niet haalbaar is om dan een goed programma te presenteren. Misschien zetten we het om in een openbare repetitie maar dat horen jullie nog.

De gastspelers zijn in het geval van een openbare repetitie welkom om mee te spelen, maar we kunnen jullie hiervoor niet de eventueel toegezegde gage geven. Dus voel je vrij om te bedanken.

Wel willen we de gastspelers uitnodigen om in het najaar met ons mee te spelen, dan willen we een concert geven met het huidige programma. Een datum en locatie is nog niet bekend, maar dat horen jullie tzt.

 Het plannen van een repetitierooster en concertdatum is zoals jullie weten altijd een heel proces, maar hoe eerder we dit doen hoe makkelijker het gaat is de ervaring. Daarom vraag ik jullie om mij vóór 6 april a.s. door te geven wanneer je echt niet kunt repeteren/optreden tussen 1 september en 31 december.

We houden ieder van jullie op de hoogte van de plannen, die we uiteraard afstemmen op de richtlijnen die de overheid ons geeft.

 Hartelijke groeten van Judith, namens het bestuur

Tuinfeest zondag 18 juni 2017