Start repetitie's

Beste mensen,

 Op 11 september hebben we onze eerste repetitie. Aanvang 13.00 uur.  We nemen eerst afscheid van Rian en Judith en starten om 13.30 uur met de repetitie.

We zullen alle muziek zoveel mogelijk doorspelen, dus graag je partijen goed van te voren bekijken. Tip voor het moderne stuk: de ritmische gedeelten zonder je instrument oefenen, bijvoorbeeld klappend. Zijn er mensen die nog geen bladmuziek hebben? Dan dit per omgaande melden bij Piet.

Jullie worden verwacht in het gebouw van Odeon, Rademakerstraat 72, 3769 BE Soesterberg.

De deur is vanaf 12.30 uur open.

We kunnen weer iets consumeren in de pauze.  Koffie, thee en fris: €1.20  Alcoholhoudende dranken: €1.80.

 

Hartelijke groet namens het interim- bestuur,

Marjanne

 
De stand van zaken qua bestuur is als volgt. Christine Ruygvoorn en Marjanne Roeleveld hebben zich beschikbaar gesteld als interim- bestuur. Marjanne blijft secretaris en Christine heeft het  penningmeesterschap op zich genomen en overgedragen gekregen van Kees en Marian Hanegraaff. Afgelopen week heeft Piet Creutzberg aangegeven de functie van interim- voorzitter op zich te willen nemen. Het KOS heeft dus weer een (tijdelijk) bestuur, waarmee we verder kunnen tot december.
 
Dinsdag, gisteren, hebben wij een overleg gehad om te verkennen hoe we het komende najaar kunnen invullen, gegeven de huidige financiële situatie. Voor het artistieke deel hadden wij Henk de Graaf uitgenodigd. De plannen gaan wij a.s. zondag aan jullie presenteren.
 
De summiere agenda is als volgt.
 
1. opening
2. mededelingen
3. financiële situatie
4. presentatie plannen
5. rondvraag
6. sluiting
 
Hierbij geven wij vast het repetitierooster, zoals al in het voorjaar was vastgesteld na inventarisatie bij de leden (zondagmiddagen). Er is 1 extra datum toegevoegd onder voorbehoud: 11 december. En zondag 13 november hebben we voor een keer verplaatst naar de zaterdag, vanwege het feit dat er op 13-11 een concert is van het ZPhO.
 
11 september / 25 september / 9 oktober / 23 oktober / zaterdagochtend 12 november / 20 november / 2 december / 11 december / 18 december (openbare repetitie)
 
Komt allen op 28 augustus om 15 uur!