Van de bestuurstafel

Bestuur KOS 26 augustus 2021

Beste leden, gastspelers en dirigent van het KOS,

Zoals op het repetitieschema vermeld, beginnen komend weekend onze repetities. 

Waar: De Drie Eiken, Dorpsplein 18 Soesterberg

Wanneer: zaterdag 28 augustus van 10.30-13.00 uur voor de blazers 

zondag 29 augustus van 13.30- 16.00 uur voor de strijkers + hoorns. 

Ook het weekend daarna zullen we gescheiden repeteren, maar dan op zaterdag voor de strijkers +hoorns, en zondag voor de blazers. 

Daarna pakken we de gezamenlijke repetities weer op. 

Kijk goed naar de aanvangstijden voor jouw groep. 

We hebben in totaal 8 repetities en een generale. Dat moet lukken, mits we kunnen rekenen op ieders aanwezigheid.

De blazersgroep is als volgt samengesteld voor het komende concert. Fluit 1 Marjanne / fluit 2 Oscar / hobo 1 Kees / hobo 2 Judith / klarinet 1 Peter Heuwekemeijer (oud- professional) / klarinet 2 Phyllis van Ewijk (nieuw aangemeld aspirant- lid) / hoorn 1 Piet van den Heuvel / hoorn 2 vacature / fagot 1 Adri / fagot 2 Wladi op cello; in een later stadium waarschijnlijk Hans Vos (oud- professional). Klarinettiste Karin Wiertz gaat naar alle waarschijnlijkheid weer met het volgende programma meedoen.

Wij hopen elkaar komend weekend in goede gezondheid te treffen!

Hartelijke groet van Judith, namens het bestuur

Op 27 juni 2021 de eerste repetitie na de Corona

Beste muziekvrienden,

Wat hebben we elkaar lang niet gezien en van elkaars muzikale mogelijkheden kunnen genieten! 

Hier gaan we verandering in aanbrengen :)

Zondag 27 juni willen we een gezamenlijke repetitie houden met daarbij of daarna een hapje en drankje.

 

Wie: alle leden, gastspelers en dirigent

Wat: Voor de blazers Petite Symfony van Schubert, voor de strijkers het celloconcert van Tartini, voor ons allemaal Haydn 85. De stukken zullen gedurende de repetitie afgewisseld worden.

Waarom: Om elkaar eindelijk weer te ontmoeten en om de nieuwe stukken met elkaar te verkennen.

Waar: De Drie Eiken in Soesterberg.

Wanneer: Zondag 27 juni a.s. van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur

Hoe: Met de dan geldende coronamaatregelen en met een goede voorbereiding, dwz de stukken studeren en de muziek beluisteren.

 

Dit zal de afsluiting zijn van dit seizoen. Na de zomervakantie hopen we weer volledig te kunnen starten. We willen jullie daarom vragen om eventuele belangrijke verhinderingen door te geven (concertdata van je andere orkest bijvoorbeeld) voor de zaterdagen en zondagen vanaf 28 augustus tot en met 19 december. Graag voor 4 juni a.s. naar dit emailadres.

 

Hartelijke groeten van Kees, Oscar, Rian, Marjanne, Judith

20 maart 2021

Beste leden, gastspelers en dirigent van het KOS,
Het bestuur heeft onlangs weer vergaderd. Wij willen jullie even op de hoogte brengen van de punten die wij hebben behandeld.

Allereerst de ALV, deze keer op een bijzondere manier gehouden. Op 28 februari zijn de verslagen en financiële stukken aan de leden toegestuurd, met het verzoek om eventuele reacties binnen twee weken aan het bestuur te laten weten. Er zijn enkele vragen en opmerkingen binnengekomen. Het bestuur heeft naar de betreffende personen gereageerd. Omdat daarna geen reacties meer zijn ontvangen, beschouwen wij de ALV en de stukken als afgehandeld.

Dan de prognose voor het voorjaar en het voorjaarsconcert. De huidige richtlijnen gelden t/m 30 maart; na de persconferentie van 23 maart zullen we misschien weten of we vanaf de eerste repetitie na 30 maart, namelijk 11 april, kunnen starten met repeteren. Gezien dit tijdpad lijkt het onwaarschijnlijk dat we op 27 juni een concert kunnen geven, zoals gepland. In elk geval willen we starten zodra dit mogelijk is, en het huidige programma doorzetten na de zomer. De 27 ste juni kunnen we als repetitiedatum aanhouden, dus schrap het weekend van 26/27 juni niet uit je agenda. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht voor een andere activiteit.

De penningmeester heeft op grond van de nieuwe planning een herziene begroting opgesteld; deze ontvangen de leden later via de mail.
Tot zover deze update. Binnenkort meer. Pak het studeren van je partijen weer op, want we hopen op een hervatting van de repetities binnen afzienbare tijd!
 
Hartelijke groet van Judith en Marjanne, namens het bestuur.
 
 
12 maart 2021

Beste allemaal,

Jullie hebben het vast al begrepen....helaas nog geen repetities voor ons :(
Concreet houdt dit in dat we in de maand maart niet kunnen en niet zullen repeteren.
We verschuiven elke keer onze hoop, nu gaan we voor de door ons eerst volgende geplande datum en dat is zondag 11 april!
Hopelijk krijgen we hier op de komende persconferentie duidelijkheid over.
Houd moed en zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen!
Hartelijke groeten van Judith, namens het bestuur.

Recente info

TOELICHTING 

Op de dagen waarop er dubbele repetities zijn - elk van anderhalf uur – is er een kwartier ingeruimd voor de wissel tussen strijkers en blazers. Het is belangrijk voor de eerste groep om op de aanvangstijd ook echt klaar te zitten, en ook snel in te pakken en weg te gaan, opdat de tweede groep ook op tijd kan beginnen. Dit alles met inachtneming van de coronamaatregelen zoals we deze tot nu toe hebben toegepast.  In het celloconcert van Tartini spelen, behalve de strijkers, ook de twee hoorns mee; ook zit er een harpsicord- partij in. We kunnen eventueel afspreken dat de hoornisten halverwege bij de strijkersrepetitie aanschuiven.  Er staan reservedagen ingepland i.v.m. diverse onzekere factoren. Als het mogelijk is, wil je dan die data ook in je agenda noteren?

Protocol KNMO (1)

Mededelingen betreffende de repetities

Coronabeleid:

De repetitieruimte is de zaal van “De Drie Eiken” aan het Dorpsplein in Soesterberg. De zaal is groot genoeg om met inachtneming van de Coronaregels van het KNMO te kunnen repeteren. De zaal heeft recentelijk een upgrade in het ventilatiesysteem gehad waarbij voldoende ventilatie aanwezig is, ook bij gesloten ramen en deuren. Die mogen dan dus ook niet open. Het systeem werkt met constante toevoer van verse buitenlucht, er treedt dus geen recirculatie op.

Geef elkaar bij binnenkomst en vertrek voldoende ruimte (minimaal 1,5 meter) om ordelijk achter elkaar de ruimte in en uit te lopen. Het halletje voor de zaal en de entreehal zijn twee bottlenecks, waar we niet moeten blijven hangen. Loop dus zo snel mogelijk naar je zitplaats en blijf daar.

Verder nog een paar punten op een rij:

-Laat de stoelen staan waar ze staan.

De stoelen zijn vooraf zo opgesteld dat de voorgeschreven afstand gehandhaafd blijft.

-Handen desinfecteren bij binnenkomst is verplicht.

-Neem zelf iets te eten en of te drinken mee. Helaas kunnen wij niets aanbieden in de pauze.

-Heen en weer lopen mag alleen voor toiletbezoek.

-Iedereen gebruikt een eigen lessenaar en eigen bladmuziek. Er kan dus geen lessenaar en bladmuziek gedeeld worden zoals voorheen door de violisten.

-De blazers nemen zelf een doekje mee voor het opnemen van condensdruppels.

-Namens het bestuur is Oscar verantwoordelijk voor de regels en de handhaving ervan. Met vragen kunnen we bij hem terecht.

In de bijlage zit het protocol dat Oscar heeft gemaakt. Tevens voeg ik het protocol dat de KNMO heeft opgesteld nogmaals toe.

 Ik realiseer mij dat pessimisme of teleurstelling op de loer kan liggen. Laten we met z'n allen proberen de liefde voor de muziek en de verbondenheid met elkaar vast te houden en waar nodig weer te herstellen na deze lange periode waarin we elkaar niet hebben gezien en niet hebben samengespeeld. Laten we er een mooie tijd van gaan maken!

Tot zondag!

Hartelijke groeten van Judith, namens het bestuur

Nieuw repetitielokaal vanaf 1 september 2020

 SWOS ruimte Drie Eiken te Soesterberg

 

 

 

 

 

 

Tuinfeest zondag 18 juni 2017