Van de bestuurstafel

Afgelopen dinsdag zijn aangescherpte maatregelen t.a.v. corona aangekondigd. Die gaan in op zaterdag 6 november.

Voor ons houden die in, dat bij elke repetitie en andere bijeenkomst van onze vereniging een corona- toegangsbewijs moet worden getoond.

Het bestuur gaat ervan uit dat je graag wilt blijven musiceren en de ALV wilt bijwonen en dat je er daarom voor zorgt een geldige QR- code te kunnen tonen.

Indien dit voor iemand problemen oplevert, wil het bestuur dit graag per omgaande weten. Neem in dat geval contact op met Rian, telefoon: 06-12 04 76 77

Tot nu toe zijn er geen restricties voor het aantal personen in een ruimte of zaal. Het bestuur zal de stoelen weer iets ruimer gaan opstellen. Ook vragen wij van iedereen om weer extra alert te zijn op de basisregels en elkaar de ruimte te geven tijdens de vergadering en de repetities.

Op 27 juni 2021 de eerste repetitie na de Corona

20 maart 2021

Beste leden, gastspelers en dirigent van het KOS,
Het bestuur heeft onlangs weer vergaderd. Wij willen jullie even op de hoogte brengen van de punten die wij hebben behandeld.

Allereerst de ALV, deze keer op een bijzondere manier gehouden. Op 28 februari zijn de verslagen en financiële stukken aan de leden toegestuurd, met het verzoek om eventuele reacties binnen twee weken aan het bestuur te laten weten. Er zijn enkele vragen en opmerkingen binnengekomen. Het bestuur heeft naar de betreffende personen gereageerd. Omdat daarna geen reacties meer zijn ontvangen, beschouwen wij de ALV en de stukken als afgehandeld.

Dan de prognose voor het voorjaar en het voorjaarsconcert. De huidige richtlijnen gelden t/m 30 maart; na de persconferentie van 23 maart zullen we misschien weten of we vanaf de eerste repetitie na 30 maart, namelijk 11 april, kunnen starten met repeteren. Gezien dit tijdpad lijkt het onwaarschijnlijk dat we op 27 juni een concert kunnen geven, zoals gepland. In elk geval willen we starten zodra dit mogelijk is, en het huidige programma doorzetten na de zomer. De 27 ste juni kunnen we als repetitiedatum aanhouden, dus schrap het weekend van 26/27 juni niet uit je agenda. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht voor een andere activiteit.

De penningmeester heeft op grond van de nieuwe planning een herziene begroting opgesteld; deze ontvangen de leden later via de mail.
Tot zover deze update. Binnenkort meer. Pak het studeren van je partijen weer op, want we hopen op een hervatting van de repetities binnen afzienbare tijd!
 
Hartelijke groet van Judith en Marjanne, namens het bestuur.
 
 
12 maart 2021

Beste allemaal,

Jullie hebben het vast al begrepen....helaas nog geen repetities voor ons :(
Concreet houdt dit in dat we in de maand maart niet kunnen en niet zullen repeteren.
We verschuiven elke keer onze hoop, nu gaan we voor de door ons eerst volgende geplande datum en dat is zondag 11 april!
Hopelijk krijgen we hier op de komende persconferentie duidelijkheid over.
Houd moed en zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen!
Hartelijke groeten van Judith, namens het bestuur.

Recente info

TOELICHTING 

Op de dagen waarop er dubbele repetities zijn - elk van anderhalf uur – is er een kwartier ingeruimd voor de wissel tussen strijkers en blazers. Het is belangrijk voor de eerste groep om op de aanvangstijd ook echt klaar te zitten, en ook snel in te pakken en weg te gaan, opdat de tweede groep ook op tijd kan beginnen. Dit alles met inachtneming van de coronamaatregelen zoals we deze tot nu toe hebben toegepast.  In het celloconcert van Tartini spelen, behalve de strijkers, ook de twee hoorns mee; ook zit er een harpsicord- partij in. We kunnen eventueel afspreken dat de hoornisten halverwege bij de strijkersrepetitie aanschuiven.  Er staan reservedagen ingepland i.v.m. diverse onzekere factoren. Als het mogelijk is, wil je dan die data ook in je agenda noteren?

Protocol KNMO (1)

Mededelingen betreffende de repetities

Coronabeleid:

De repetitieruimte is de zaal van “De Drie Eiken” aan het Dorpsplein in Soesterberg. De zaal is groot genoeg om met inachtneming van de Coronaregels van het KNMO te kunnen repeteren. De zaal heeft recentelijk een upgrade in het ventilatiesysteem gehad waarbij voldoende ventilatie aanwezig is, ook bij gesloten ramen en deuren. Die mogen dan dus ook niet open. Het systeem werkt met constante toevoer van verse buitenlucht, er treedt dus geen recirculatie op.

Geef elkaar bij binnenkomst en vertrek voldoende ruimte (minimaal 1,5 meter) om ordelijk achter elkaar de ruimte in en uit te lopen. Het halletje voor de zaal en de entreehal zijn twee bottlenecks, waar we niet moeten blijven hangen. Loop dus zo snel mogelijk naar je zitplaats en blijf daar.

Verder nog een paar punten op een rij:

-Laat de stoelen staan waar ze staan.

De stoelen zijn vooraf zo opgesteld dat de voorgeschreven afstand gehandhaafd blijft.

-Handen desinfecteren bij binnenkomst is verplicht.

-Neem zelf iets te eten en of te drinken mee. Helaas kunnen wij niets aanbieden in de pauze.

-Heen en weer lopen mag alleen voor toiletbezoek.

-Iedereen gebruikt een eigen lessenaar en eigen bladmuziek. Er kan dus geen lessenaar en bladmuziek gedeeld worden zoals voorheen door de violisten.

-De blazers nemen zelf een doekje mee voor het opnemen van condensdruppels.

-Namens het bestuur is Oscar verantwoordelijk voor de regels en de handhaving ervan. Met vragen kunnen we bij hem terecht.

In de bijlage zit het protocol dat Oscar heeft gemaakt. Tevens voeg ik het protocol dat de KNMO heeft opgesteld nogmaals toe.

 Ik realiseer mij dat pessimisme of teleurstelling op de loer kan liggen. Laten we met z'n allen proberen de liefde voor de muziek en de verbondenheid met elkaar vast te houden en waar nodig weer te herstellen na deze lange periode waarin we elkaar niet hebben gezien en niet hebben samengespeeld. Laten we er een mooie tijd van gaan maken!

Tot zondag!

Hartelijke groeten van Judith, namens het bestuur

Nieuw repetitielokaal vanaf 1 september 2020

 SWOS ruimte Drie Eiken te Soesterberg

 

 

 

 

 

 

Tuinfeest zondag 18 juni 2017